admin

Hi, I'm admin

Languages
Profile Status
Verified

Contact me

4,000,000VNĐ/tháng
admin

Phòng đơn-DBT401 – Phòng trọ trên đường Đinh Bộ Lĩnh

82/1F Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • 1 Bedrooms
 • 1 Baths
 • 2 Guests
 • Phòng đơn
admin
Featured
5,000,000VNĐ/Month
admin

Phòng đơn-DBL201 – Phòng trọ trên đường Đinh Bộ Lĩnh

82/1F Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • 1 Bedrooms
 • 2 Baths
 • 4 Guests
 • Phòng đơn
admin
5,500,000VNĐ/Month
admin

Phòng đơn-DBL301 – Phòng trọ trên đường Đinh Bộ Lĩnh

82/1F Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • 1 Bedrooms
 • 1 Baths
 • 2 Guests
 • Phòng đơn
admin
placeholder
5,000,000VNĐ/Month
admin

Phòng đơn-DBL402 – Phòng trọ trên đường Đinh Bộ Lĩnh

82/1F Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • 1 Bedrooms
 • 1 Baths
 • 3 Guests
 • Phòng đơn
admin
placeholder
6,000,000VNĐ/Month
admin

Phòng đơn-BDT101 – Phòng trọ trên đường Bùi Đình Tuý

32/5 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • 1 Bedrooms
 • 1 Baths
 • 1 Guests
 • Phòng đơn
admin
Featured
7,000,000VNĐ/Month
admin

Phòng đơn-DBL202 – Phòng trọ trên đường Đinh Bộ Lĩnh

82/1F Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • 1 Bedrooms
 • 1 Baths
 • 4 Guests
 • Phòng đơn
admin
Featured
9,000,000VNĐ/Month
admin

Phòng đơn-DBL102 – Phòng trọ trên đường Đinh Bộ Lĩnh

82/1F Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • 1 Bedrooms
 • 1 Baths
 • 4 Guests
 • Phòng đơn, Phòng Ghép
admin
Search
Size
Price
Amenities
Facilities

Compare listings

Compare